دوره آنلاین بازی درمانی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31938
دوره آنلاین بازی درمانی

مشخصات دوره

۰۱ فروردین ۰
۱۰
۶ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر رقیه صادق زاده ( درمانگر کودک و نوجوان )