دهمین کنگره بین المللی روان درمانی /اجلاس آسیایی “روان درمانی خانواده محور”

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23661
دهمین کنگره بین المللی روان درمانی /اجلاس آسیایی “روان درمانی خانواده محور”

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1396-10-02
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1396-10-16
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1396-11-03
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1396-12-01
 تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات

1396-12-25
چاپ مقالات در کتابچه کنگره
1397-01-30
تاریخ شروع کنگره
1397-02-23 08:00
تاریخ پایان کنگره
1397-02-24 16:00

www.wcpasian2018.ut.ac.ir

روان درمانی

معرفی استاد