دسترسی به مقالات علمی از ۱۲تا ۲۲ بهمن ماه ۹۶ رایگان شد. 

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23914
دسترسی به مقالات علمی از ۱۲تا ۲۲ بهمن ماه ۹۶ رایگان شد. 

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

لینک دانلود در کانال روان رویداد ( لینک در بیو )

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

 

معرفی استاد