دسترسی به مقالات علمی از ۱۲تا ۲۲ بهمن ماه ۹۶ رایگان شد. 

دسترسی به مقالات علمی از ۱۲تا ۲۲ بهمن ماه ۹۶ رایگان شد. 

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

لینک دانلود در کانال روان رویداد ( لینک در بیو )

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

 

معرفی استاد