درمان نگهدارنده اعتیاد (MMT)

مشخصات دوره

۰۲ مهر ۱۴۰۰
۰۸
۵۰ ساعت

معرفی دوره

دارای گواهی معتبر و قابل ترجمه

معرفی استاد

دکتر روح اله حدادی ( مدرس کشوری اعتیاد )