درمان متمرکز بر شفقت CFT

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31210
درمان متمرکز بر شفقت CFT

مشخصات دوره

۰۵ اسفند ۱۴۰۰
۰۸
۱۶ ساعت

معرفی دوره

درمان مبتنی بر شفقت CFT
مدرس دوره: دکتر مهرنوش اثباتی/عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران IPA
۵ و ۶ اسفند ۱۴۰۰

با ارائه گواهی معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
با تخفیف ویژه

با شرکت در کارگاه درمان متمرکز بر شفقت، نه تنها به دانش عملی شما افزوده می شود بلکه در تمام حوزه های تخصصی شما با شرکت در کارگاه های مجموعه هفتاد می توانید از تجربیات و چالش های اساتید و افراد بنام در این حوزه بهره مند شوید و در شرایط مشابه با تسلط بیشتری بحران های احتمالی را تحت کنترل خود بگیرید.

سرفصل های این کارگاه:
معرفی نظریه و مدل درمان متمرکز بر شفقت
معرفی سه سیستم تنظیم هیجانی و نقش آنها در شکل گیری اختلالات روانشناختی
ارائه یک چهارچوب تکاملی برای فرمول بندی و درمان اختلالات روانشناختی
آموزش استفاده از تحلیل کارکردی برای درمان مشکلات
روانشناختی مرتبط با شرم و خودانتقادگری
ارائه تکنیک های درمان متمرکز بر شفقت

معرفی استاد

دکتر مهرنوش اثباتی ( )