درمان متمرکز بر شفقت

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33047
درمان متمرکز بر شفقت

مشخصات دوره

۱۶ ساعت

معرفی دوره

با گواهی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
انلاین

معرفی استاد

دکتر سعید حیدری ( )