درمان متمرکز بر شفقت

مشخصات دوره

۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۵
۱۶ ساعت

معرفی دوره

دارای گواهی بازآموزی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

معرفی استاد

دکتر سعید حیدری ( دکترای تخصصی روانشناسی سلامت )