درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : دکتر حسن حمیدپور —
زمان: ۱۴ و ۱۵ دی —
پایان مهلت ثبت نام : ۱۲ دی ماه —

تلفن ثبت نام : ۴۲۹۲۰-۰۲۱ —

www.modat.ac.ir

پذیرش و تعهد

معرفی استاد