درمان مبتنی بر روابط والد – کودک (CPRT)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24475
درمان مبتنی بر روابط والد – کودک (CPRT)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

موسسه روانشناسی دانشگاه تهران:

کارگاه آموزشی و تخصصی “درمان مبتنی بر روابط والد – کودک (CPRT)”:

سرفصل مطالب:

آموزش مفاهیم اصلی CPRT و قواعد آموزشی اندرمان مبتنی بر روابط والد - کودک (CPRT)

آموزش شیوه بازتاب دادن پاسخ ها به کودک

آموزش شیوه بازتاب دادن به احساسات کودک

باید و نبایدهای والد در جلسات درمان

شیوه های ایجاد اعتماد بنفس در کودکان

تشریح ساختار ۱۰ جلسه ای درمان

مورس: دکتر داوود هزاره (دکترای روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس و درمانگر کلینیک موسسه روانشناسی دانشگاه تهران)

زمان: پنجشنبه 17 بهمن ماه؛ ساعت 9 صبح تا 5 عصر

بلوارکشاورز؛ ابتدای خیابان ۱۶ آذر؛ سمت چپ و نرسیده به خیابان پورسینا؛ روبروی انتشارات تیمورزاده، بن بست کارآفرین؛ پلاک 4؛ ساختمان شماره 2 موسسه؛ طبقه 4

همراه با ارائه گواهینامه از موسسه روانشناسی دانشگاه تهران

هزینه شرکت در کارگاه: 150 هزار تومان

شماره های هماهنگی و تماس:
88983503
09198203142
09199632895
09394019081

معرفی استاد