درمان مبتنی بر روابط والد – کودک (CPRT)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز مشاوره ماوراء دانش:درمان مبتنی بر روابط والد - کودک (CPRT)

کارگاه آموزشی و تخصصی آنلاین

“درمان مبتنی بر روابط والد – کودک(CPRT)”

سرفصل مطالب:

آموزش مفاهیم اصلی CPRT و قواعد آموزشی ان

آموزش شیوه بازتاب دادن پاسخ ها به کودک

آموزش شیوه بازتاب دادن به احساسات کودک

باید و نبایدهای والد در جلسات درمان

شیوه های ایجاد اعتماد بنفس در کودکان

تشریح ساختار ۱۰ جلسه ای درمان

مدرس: دکتر داوود هزاره ای (دکترای روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس و درمانگر کلینیک موسسه روانشناسی دانشگاه تهران)

زمان: چهارشنبه ۵ شهریورماه؛ ساعت ۳ تا ۸ بعدازظهر ( ۱۵ تا ۲۰ )

همراه با ارائه گواهینامه معتبر

هزینه شرکت در کارگاه: ۱۰۰ هزار تومان

شماره های هماهنگی و تماس:
۸۸۹۸۳۵۰۳ _ ۸۸۹۸۳۵۰۴
۰۹۱۹۸۲۰۳۱۴۲
۰۹۳۹۴۰۱۹۰۸۱
۰۹۱۹۹۶۳۲۸۹۵

معرفی استاد