درمان شناختی رفتاری

مشخصات دوره

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۴
۵۰ ساعت

معرفی دوره

دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

معرفی استاد

دکتر داود هزاره‌ای ( )