کارگاه ۲ روزه درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23699
کارگاه ۲ روزه درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : دکتر حسن حمیدپور —

زمان: 19 و 20 بهمن —

پایان مهلت ثبت نام : 3 بهمن —

ارائه مدرک قابل ترجمه وزارت علوم —

www.modat.ac.ir

شکست عاطفی

معرفی استاد