درمان جامع شناختی رفتاری (cbt)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33133
درمان جامع شناختی رفتاری (cbt)

مشخصات دوره

۵۰ ساعت

معرفی دوره

با گواهی بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

معرفی استاد

دکتر داود هزاره‌ای ( )