درمان جامع شناختی رفتاری

مشخصات دوره

۵۰ ساعت

معرفی دوره

دارای گواهی بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
مدرس؛ دکتر داود هزاره‌ای
انلاین
مسئول برگزاری؛
خانم حشمتیان ۰۹۳۵۳۲۵۷۶۸۷

معرفی استاد

دکتر داود هزاره‌ای ( )