درسگفتار روانشناسی تجربه عاشقانه

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23849
درسگفتار روانشناسی تجربه عاشقانه

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر محمدرضا سرگلزایی /
زمان: شنبه‌ها 14 بهمن، 5 و 12 اسفند /

ساعت : 17 تا 20 /

تلفن : 88253719 /

تلگرام : 09199020984 /
اطلاعات بیشتر و ثبت نام:

https://goo.gl/EWYcma

تجربه عاشقانه

معرفی استاد