کارگاه روانشناسی درامدی بر نظریه های روابط ابژه / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرسین : دکتر ابراهیم درخشانی – دکتر زهره انصاری /

تاریخ برگزاری : ۱۴ تیر ۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۸ /

تلفن : ۰۹۱۲۲۴۹۴۲۰۲ /

آدرس: زعفرانیه میدان اعجازی کوچه میرزایی پلاک ۱۲ موسسه ارمغان رشد /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد