خودزنی خاموش ( کامل گرایی)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31629
خودزنی خاموش ( کامل گرایی)

مشخصات دوره

۰۸ فروردین ۱۴۰۱
۰۹
۴ ساعت
۸۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

“یا کاری را انجام نمیدهم، یا اگر قصد کردم‌آن را انجام دهم به بهترین نحو ممکن آن را انجام میدهم”

جمله ای آشنا و مسبب اهمال کاری …

وبینار کامل گرایی
خودزنی خاموش

✅ کامل گرایی چیست؟

✅ کامل گرایی با کمال گرائی تفاوت دارد؟

✅ ویژگی انسان های کامل گرا

✅ چرا باید کامل گرایی را ترک کنیم؟

✅ درمان کامل گرایی

اولین کارگاه آموزشی در سال ۱۴۰۱

📆
دوشنبه
۸ فروردین۱۴۰۱


۹ الی ۱۳

📲در فضای گوگل میت

کسب اطلاعات بیشتر:
۰۹۹۱۱۱۹۹۴۷۷
۰۹۱۵۰۰۵۱۱۳۴

موسسه آرامشکده سفیر همدلی

 

معرفی استاد

مصطفی رشید ( کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت )