خودت بذار جای طرف

مشخصات دوره

۱۸ اسفند ۱۴۰۰
۱۸
۲ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

مریم مبلی ( دکترای روانشناسی بالینی )