خودت بذار جای طرف

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31534
خودت بذار جای طرف

مشخصات دوره

۱۸ اسفند ۱۴۰۰
۱۸
۲ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

مریم مبلی ( دکترای روانشناسی بالینی )