کلینیک دکتر حسین فوده

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23852
کلینیک دکتر حسین فوده

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

درمانگر :  امینه رحمت /
زوج درمانگر /
درمان اختلالات اًضطرابی /
وسواس /
افسردگی /
اختلالات جنسی /
“رواندرمانگر پویشی” /
“روانکاوی کوتاه مدت”

تلفن : 02126149142 – 02126124164 /

امینه رحمت

معرفی استاد