حال خوب با موسیقی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33786
حال خوب با موسیقی

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه موسیقی درمانی

با هدف افزایش امید به زندگی به کمک تقویت مهارت های اجتماعی-هیجانی

طراح و مدرس : الهه میرنصیری (کاندیدای دکتری روانشناسی تربیتی / پیانیست و مدرس موسیقی)

تلفن ثبت نام: ۰۲۱۲۲۵۹۳۲۱۶

 

معرفی استاد

الهه میرنصیری ( کاندیدای دکتری روانشناسی تربیتی / پیانیست و مدرس موسیقی )