جلسه رایگان کارگاه آسیب شناسی روانی ( اصفهان )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23846
جلسه رایگان کارگاه آسیب شناسی روانی ( اصفهان )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی رشد برگزار می کند:

مدرس: دکتر دلارام بلوچی /

گروه اول : سه شنبه 10 بهمن ساعت 9 الی 11 /

گروه دوم : سه شنبه 10 بهمن ساعت 11 الی 13 /

گروه سوم : چهارشنبه 11 بهمن ساعت 9 الی 11 /

جهت ثبت نام همه اطلاعات مورد نیاز را در قالب همین فرم برای آی دی تلگرام @Peymani_M_ali ارسال کنید .

 

نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

شماره تماس همراه :

گروه:

در صورت ارسال اطلاعات در قالبی غیر از این فرم مسئولیت تاخیر در ثبت نام به عهده خود شماست.

آسیب شناسی روانی

 

معرفی استاد