جراحت عاطفی

مشخصات دوره

۲۰ بهمن ۱۴۰۱
۱۰
۸۰۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

درمان جراحت عاطفی پس از بروز پیمان‌شکنی عاطفی

مدرس: دکتر سمیرا سادات رسولی

کارگاه آنلاین

یکروزه ( ۸ ساعت )

پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

تلفن :

۰۹۱۲۵۴۴۰۰۶۹

۰۹۰۰۵۴۴۰۰۶۹

معرفی استاد

دکتر سمیرا سادات رسولی ( رویکرد هیجانمدار )