تقویت هوش هیجانی ویژه کودکان

مشخصات دوره

۰۱ تیر ۱۴۰۱
۰۸
۸ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

طیبه حیدری ( روان درمانگر هیجان مدار )