تفسیر آزمون های شناختی و شخصیتی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32159
تفسیر آزمون های شناختی و شخصیتی

مشخصات دوره

۱۲ خرداد ۱۴۰۱
۱۶
۳۰ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

یزدان موحدی ( )