تفسیر آزمون های شناختی و شخصیتی

مشخصات دوره

۱۲ خرداد ۱۴۰۱
۱۶
۳۰ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

یزدان موحدی ( )