کارگاه تصمیم گیری اخلاقی از منظر علوم اعصاب شناختی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

زمان برگزاری : سه شنبه ۲۸ آذر ماه ۹۶ —

ساعت برگزاری : ۱۴ الی ۱۷ —

مدرس : Dr Julia F christensen —

تلفن ثبت نام : ۸۸۸۰۲۰۶۳-۰۲۱ ، ۰۹۰۱۳۰۳۹۳۷۱ —

اعصاب شناختی

معرفی استاد