تربیت پژوهشگر

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32102
تربیت پژوهشگر

مشخصات دوره

۰۴ تیر ۱۴۰۱
۱۸
۳۰ ساعت
۷۵۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر سجاد سعادت ( )