تربیت مربی فرزندپروری

مشخصات دوره

۲۳ اسفند ۱۴۰۱
۱۰

معرفی دوره

در دوره تربیت مربی فرزندپروری به روزترین اصول تربیتی و سبک‌های فرزندپروری آموزش داده می‌شود، در این سبک‌ها قوانینی توسط والدین در نظر گرفته می‌شود که این قوانین بر اساس جنبه‌های مختلف تربیتی در رده‌های سنی متفاوت هستند.
آموزش این موارد در قالب یک رابطه مبتنی بر اعتماد بین درمانگر و والدین انجام می‌شود و البته نحوه ارتباط گیری روان‌شناس با والدین هم جزء مباحثی است که در طی این دوره به والدین آموزش داده خواهد شد.

معرفی استاد

دکتر لیلا افضلی ( دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران و طراح و مجری اولین مدرسه تاب‌آور در ایران )