تربیت طرحواره درمانگر

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32573
تربیت طرحواره درمانگر

مشخصات دوره

۲۹ تیر ۱۴۰۱
۰۸
۴۰ ساعت

معرفی دوره

🔴 “تربیت طرحواره درمانگر ”
(۴٠ساعت آموزش و مشاهده درمان)
👨🏻‍🏫مدرس: دکتر یعقوب شفیعی فرد

چهارشنبه ها از ۲۹ تیر ساعت ١۵ تا ۱۹

👈 ارائه لینک مشاهده آفلاین بعد از هرجلسه
👈 ارائه فایل های صوتی
👈ارسال پستی رایگان گواهینامه دوره

 

معرفی استاد

دکتر یعقوب شفیعی فرد ( )