تربیت زوج درمانگر

مشخصات دوره

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۰۸
۵۰ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

یزدان موحدی ( دکتر روانشناس )