تربیت درمانگرcbt

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33173
تربیت درمانگرcbt

مشخصات دوره

۳۰ شهریور ۱۴۰۱
۰۹
۱۰۴ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر یعقوب شفیعی فرد ( )