تربیت درمانگر مداخلات درمانی در خشونت همسران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31839
تربیت درمانگر مداخلات درمانی در خشونت همسران

مشخصات دوره

۰۳ شهریور ۱۴۰۱
۰۸
۱۲ ساعت

معرفی دوره

تربیت درمانگر مداخلات درمانی در خشونت همسران

مدرس دوره: دکتر منصوره السادات صادقی
روانشناس، متخصص خانواده و زوج درمانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری دوره: 3 شهریور 1401
مدت زمان دوره: 12 ساعا
تعدادجلسات: 2 جلسه

با گواهی معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ویژه دانشجویان و دانش آموختگان رشته روانشناسی و رشته های مرتبط

سر فصل ها:
_مفهوم پردازی درمان در خشونت زناشویی
_ چالش های درمانگر در مواجهه با این زوجین
_ ارزیابی و مفهوم پردازی اولیه
_ مداخلات درمانی برای این زوجین

همراه با ایفای نقش و بحث های گروهی

امکان پرداخت اقساط
شماره تماس: ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰ داخلی ۲- ۰۹۳۹۳۰۹۰۲۷۰
سایت : haftad.org

معرفی استاد

دکتر منصوره السادات صادقی ( روانشناس،متخصص خانواده وزوج درمانی، دانشیاردانشگاه شهیدبهشتی )