تربیت درمانگر زوج درمانی هیجان مدار EFCT

مشخصات دوره

۰۸ تیر ۱۴۰۱
۰۸
۱۸ ساعت

معرفی دوره

تربیت درمانگر زوج درمانی هیجان مدار EFCT

مدرس دوره:دکترمنصوره السادات صادقی
روانشناس، متخصص خانواده و زوج درمانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری دوره: ۸تیر ما ۱۴۰۱
مدت دوره: ۱۸ ساعت
تعداد جلسات: ۳ جلسه

ویژه دانشجویان و دانش آموختگان رشته روانشناسی و رشته های مرتبط
با گواهی معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سر فصل ها:
_آشنایی با اصول و مبانی EFCT
_آشنایی با سه مرحله و نه گام EFCT
_آشنایی باتانگوی EFCT
_ارزیابی رابطه، ارزیابی فردی و مفهوم پردازی رابطه همسران براساس اصول EFCT
_اجرای مراحل و گام ها
همراه با ایفای نقش و بحث های گروهی

امکان پرداخت اقساط
شماره تماس: ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰ داخلی ۲- ۰۹۳۹۳۰۹۰۲۷۰
سایت : haftad.org

معرفی استاد

دکتر منصوره السادات صادقی ( روانشناس،متخصص خانواده وزوج درمانی، دانشیاردانشگاه شهیدبهشتی )