تربیت درمانگر زوج درمانی هیجان مدار EFCT

تربیت درمانگر زوج درمانی هیجان مدار EFCT

مشخصات دوره

۰۸ تیر ۱۴۰۱
۰۸
۱۸ ساعت

معرفی دوره

تربیت درمانگر زوج درمانی هیجان مدار EFCT

مدرس دوره:دکترمنصوره السادات صادقی
روانشناس، متخصص خانواده و زوج درمانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری دوره: 8تیر ما 1401
مدت دوره: 18 ساعت
تعداد جلسات: 3 جلسه

ویژه دانشجویان و دانش آموختگان رشته روانشناسی و رشته های مرتبط
با گواهی معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سر فصل ها:
_آشنایی با اصول و مبانی EFCT
_آشنایی با سه مرحله و نه گام EFCT
_آشنایی باتانگوی EFCT
_ارزیابی رابطه، ارزیابی فردی و مفهوم پردازی رابطه همسران براساس اصول EFCT
_اجرای مراحل و گام ها
همراه با ایفای نقش و بحث های گروهی

امکان پرداخت اقساط
شماره تماس: ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰ داخلی ۲- ۰۹۳۹۳۰۹۰۲۷۰
سایت : haftad.org

معرفی استاد

دکتر منصوره السادات صادقی ( روانشناس،متخصص خانواده وزوج درمانی، دانشیاردانشگاه شهیدبهشتی )