تربیت درمانگر زوج درمانی شناختی رفتاری CBCT

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31771
تربیت درمانگر زوج درمانی شناختی رفتاری CBCT

مشخصات دوره

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
۰۸
۲۴ ساعت

معرفی دوره

تربیت درمانگر زوج درمانی شناختی رفتاری CBCT
مدرس دوره: دکتر منصوره السادات صادقی
روانشناس، متخصص خانواده و زوج درمانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری دوره: 4 خرداد 1401
مدت دوره: 24 ساعت
تعدادجلسات:4 جلسه

سرفصل ها:
_ آشنایی با اصولو مبانی CBCT
_ارزیابی رابطه، ارزیابی فردی و مفهوم پردازی رابطه زوجین
_تعیین اهداف و طرح درمان بر اساس لیست مشکلات
_اجرای تکنیک های رفتاری
_اجرای کنیک های شناختی
_ اجرای تکنیک های هیجانی
همراه با ایفای نقش و بحث های گروهی

امکان پرداخت اقساط
شماره تماس: ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰ داخلی ۲- ۰۹۳۹۳۰۹۰۲۷۰
سایت : haftad.org

معرفی استاد

دکتر منصوره السادات صادقی ( روانشناس،متخصص خانواده وزوج درمانی، دانشیاردانشگاه شهیدبهشتی )