تربیت درمانگر خانواده و ازدواج

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32393
تربیت درمانگر خانواده و ازدواج

مشخصات دوره

۰۱ فروردین ۰
۱۴
۸۰ ساعت

معرفی دوره

تربیت درمانگر خانواده و ازدواج

مدرس: دکتر جواد خدادادی

این دوره شامل ۲۴۰ ساعت آموزشی است (در ۳ مرحله ۸۰ ساعته)
مرحله اول: ۸۰ ساعت
روز ، ساعت و مکان کلاس به زودی اطلاع رسانی می شود
شرکت در این کارگاه هم به صورت حضوری و هم آنلاین امکان پذیر است

معرفی استاد

دکتر جواد خدادادی ( هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی )