کارگاه ۱۱۰ ساعته تربیت درمانگر جنسی س ک س تراپی / مشهد

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24005
کارگاه ۱۱۰ ساعته تربیت درمانگر جنسی س ک س تراپی / مشهد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حمید مهرابی /

زمان برگزاری : اردیبهشت ( 19 – 20 – 21 ) ، تیر ( 20-21-22) ، مرداد ( 4-5 ) /

تلفن ثبت نام : 09392296778 – 05136024048 /

س ک س ولوژی کودک و نوجوان ( 14 – 15-16 شهریور )

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد