تربیت درمانگر با رویکرد پویشی ISTDP

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=35909
تربیت درمانگر با رویکرد پویشی ISTDP

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۱۴۰۲-۱۰-۰۷
۱۴:۰۰
۰ تومان

برای ثبت نام در رویداد با تلفن درج شده در آگهی تماس حاصل فرمایید.

معرفی دوره

روان درمانی پویشی ISTDP
مدرس: مینا اولیایی

سرفصل:
نوآوری های دوانلو در درمان پویشی
مثلث شخص مثلث تعارض
خط قرمزها در اضطراب و کانال های اضطراب و دفاع ها
اهمیت درک مفهوم درد و رنج علت پدیدایی دفاع ها و نمودار عشق و علاقه از دیدگاه دوانلو
نحوه شکل گیری دفاع ها و طبقه بندی دفاع ها
CIC اهمیت تمایز چالش و فشار
مدل فشار آلن عباس
تببین علت پدیدایی سوپراپگوی تنبیه گر
مشکلات جسمانی معمول هر یک از کانال های اضطراب
اهمیت مشاهده گری و گوش دادن با چشم
نحوه تمرکز در ISTDP
منحنی سوپراپگو
پیمان درمانی هشیار و ناهشیار
مقاومت(ایجاد کانون درون روانی)

با ارائه گواهی معتبر از وزارت علوم و تحقیقات

09393090260
09393090270
02122354000

معرفی استاد

مینا اولیایی

اطلاعات برگزارکننده

-
-
02122354000