تربیت درمانگر اعتیادبراساس درمان نگهدارنده MMT

مشخصات دوره

۲۵ فروردین ۱۴۰۱
۱۴
۵۰ ساعت

معرفی دوره

چهارمین دوره تربیت درمانگر اعتیاد براساس درمان نگهدارنده MMT
پیش ثبت نام با هزینه سال ۱۴۰۰

مدرس: دکتر روح الله حدادی

با گواهی معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
شروع دوره: ۲۵ فروردین
مدت دوره: ۵۰ ساعت

سر فصل:
آشنایی با ماهیت بیماری اعتیاد
آنچه در اعتیاد رخ می دهد
سبب شناسی و عوامل مستعد کننده اعتیاد
طبقه بندی انواع مواد تمرکز بر شایع ترین ها در ایران
مصاحبه بالینی با بیماران بر اساس نوع مواد مصرفی
مصاحبه با مراقبین بیمار و نحوه ایجاد انگیزه در بیماران برای ورود به درمان
درمان و مدل های غالب
مدل تجدیدنظر شده در درمان ماتریکس
رول پلی گلاسی مصاحبه با بیماران در جلسه
خطاهای رایج درمان گران در درمان بیماران

جهت رزرو و ثبت نام با تخفیف ویژه هم اکنون اقدام فرمایید

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰ داخلی ۲- ۰۹۳۹۳۰۹۰۲۷۰
سایت : haftad.org

معرفی استاد

دکتر روح الله حدادی ( )