تربیت درمانگر اختلال ویژه یادگیری(سطح مقدماتی)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33922
تربیت درمانگر اختلال ویژه یادگیری(سطح مقدماتی)

مشخصات دوره

۱۷ فروردین ۱۴۰۲
۱۲
۱۲ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر کامبیز کامکاری ( )