مداخلات درمان یکپارچه نگر در خیانت زناشویی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31781
مداخلات درمان یکپارچه نگر در خیانت زناشویی

مشخصات دوره

۲۹ تیر ۱۴۰۱
۰۸

معرفی دوره

تربیت درمانگرمداخلات درمان یکپارچه نگر در خیانت زناشویی

مدرس دوره: دکتر منصورهالسادات صادقی
روانشناس،متخصص خانواده و زوج درمانی،دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

شروع دوره: 29ماه۱۴۰۱
مدت دوره: ۱۸ساعت
تعداد جلسات: ۳ جلسه

ویژه دانشجویان و دانش آموختگان رشته روانشناسی و رشته های مرتبط
با گواهی معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سرفصل های دوره:
_ مفهوم پردازی درمان یکپارچه نگر در خیانت زناشویی
_چالش های درمانگر در مواجهه با این زوجین
_ارزیابی و مفهوم پردازی اولیه
_رویکرد سه مرحله ای درمان:
مرحله جبران آسیب _ مرحله معنایی _ مرحله حرکت و بخشش
همراه با ایفای نقش و بحث گروهی

امکان پرداخت اقساط
شماره تماس: ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰ داخلی ۲- ۰۹۳۹۳۰۹۰۲۷۰
سایت : haftad.org

معرفی استاد

دکتر منصوره السادات صادقی ( روانشناس،متخصص خانواده وزوج درمانی، دانشیاردانشگاه شهیدبهشتی )