مداخلات درمان یکپارچه نگر در خیانت زناشویی

مداخلات درمان یکپارچه نگر در خیانت زناشویی

مشخصات دوره

۲۹ تیر ۱۴۰۱
۰۸

معرفی دوره

تربیت درمانگرمداخلات درمان یکپارچه نگر در خیانت زناشویی

مدرس دوره: دکتر منصورهالسادات صادقی
روانشناس،متخصص خانواده و زوج درمانی،دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

شروع دوره: 29ماه۱۴۰۱
مدت دوره: ۱۸ساعت
تعداد جلسات: ۳ جلسه

ویژه دانشجویان و دانش آموختگان رشته روانشناسی و رشته های مرتبط
با گواهی معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سرفصل های دوره:
_ مفهوم پردازی درمان یکپارچه نگر در خیانت زناشویی
_چالش های درمانگر در مواجهه با این زوجین
_ارزیابی و مفهوم پردازی اولیه
_رویکرد سه مرحله ای درمان:
مرحله جبران آسیب _ مرحله معنایی _ مرحله حرکت و بخشش
همراه با ایفای نقش و بحث گروهی

امکان پرداخت اقساط
شماره تماس: ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰ داخلی ۲- ۰۹۳۹۳۰۹۰۲۷۰
سایت : haftad.org

معرفی استاد

دکتر منصوره السادات صادقی ( روانشناس،متخصص خانواده وزوج درمانی، دانشیاردانشگاه شهیدبهشتی )