بیست و یکمین دوره تفسیر نقاشی کودک (اهواز)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23741
بیست و یکمین دوره تفسیر نقاشی کودک (اهواز)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن روانشناسی تربیتی ایران با همکاری مرکز پژوهش کودک راز برگزاار می کند:

دومین دوره متوالی —

مدرس : مهرداد اسفنانی —

تاریخ برگزاری : 8 دی ماه–

با بررسی نقاشی کودکان دارای اختلالات خاص–

تفسیر نقاشی کودک

 

معرفی استاد