بیست و چهارمین دوره تفسیر نقاشی کودک / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: مهرداد اسفنانی /

زمان برگزاری : ۸ اسفند ماه ۹۶ /

ساعت برگزاری : ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰ /

تلفن ثبت نام : ۰۹۱۲۲۴۳۲۶۹۵ /

با اعطای گواهی قابل ترجمه /

تفسیر نقاشی

معرفی استاد