بیست و چهارمین دوره تفسیر نقاشی کودک / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23932
بیست و چهارمین دوره تفسیر نقاشی کودک / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: مهرداد اسفنانی /

زمان برگزاری : 8 اسفند ماه 96 /

ساعت برگزاری : 15:30 الی 20:30 /

تلفن ثبت نام : 09122432695 /

با اعطای گواهی قابل ترجمه /

تفسیر نقاشی

معرفی استاد