بیا تا برات قصه بگم (مراحل رشد روانی بر اساس اسطوره های ایران و جهان )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24351
بیا تا برات قصه بگم (مراحل رشد روانی بر اساس اسطوره های ایران و جهان )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

یکی بود ، یکی نبود

روزی ، روزگاری دو چشم کنجکاو به دنیا نگاه می کرد ، سوال می پرسید و حرف حساب هم قبول نمی کرد.

باید جهان را برایش شیرین می کردی تا قبول کند . باید برایش قصه می گفتی تا می پذیرفت .

این بود که جهان خودش را قصه کرد و دو چشم کنجکاو به قصه ها نگاه کرد و جهان را فهمید و لبخند زد…

روزها گذشت و چشم های براق و زیبا ، آرام آرام کنجکاوی شان را از دست دادند …
کنجکاو که نباشی چشمهایت هم برق نمی زند. قصه ها را فراموش می کنی و می گذاریشان برای روزی ، روزگاری که شاید دو چشم کنجکاو بیاید ، روی پاهایت بنشیند و بگوید ؛ برام قصه بگو …

حالا تو بیا تا برایت قصه بگویم . جهان رازهایش را در قصه ها جا داده . با چشم های کنجکاوانه نگاهش کنی برایت قصه می گوید…

این دوره : نشستی ست که در آن چندتایی از قصه هایی که در آن ها الگوی سفر قهرمانی بسیار برجسته است را مرور می کنیم . قصه می گوییم و قصه ها را تحلیل می کنیم تا رازهای جهان را پیدا کنیم.

قصه ها روایت تمثیلی جهان اند ، استعاری اند . برای درک آنچه می خواهند بگویند بازکردن تمثیل ها و تحلیل استعاره ها و شناخت راز و رمزهای زبانی و ویژگی های مغز زبانمند ضروری ست.
آن وقت قصه ها می شوند نقشه گنج ، راه پیدا کردن بخش گمشده مان .
حالا…

اگر بیایی برایت قصه می گویم…

مدرس : مینا توکلی

شروع دوره : 24 شهریور 98

تلفن : 09123162106 – 22170605

محل برگزاری : تهران – میرداماد – مصدق جنوبی

بیا تا برات قصه بگم (مراحل رشد روانی بر اساس اسطوره های ایران و جهان )

معرفی استاد