بهبود روابط بر اساس مدل جهانی دیسک

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24426
بهبود روابط بر اساس مدل جهانی دیسک

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

بهبود روابط بر اساس مدل جهانی دیسک

مدرس: دکتر الهه تبریزی مهر

تاریخ برگزاری : 21 و 22 اذر 98

ساعت برگزاری : 15 تا 19

تلفن : 09106843934

اینستاگرام : @iranhanil

بهبود روابط بر اساس مدل جهانی دیسک

معرفی استاد