برگزاری دیدار نوروزی روانشناسان و مشاوران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24031
برگزاری دیدار نوروزی روانشناسان و مشاوران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

پنجشنبه 30 فروردین ساعت 15 /

توسط کارگروه روانشناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی و با همکاری انجمن روانشناسی ایران در سالن فردوسی خانه اندیشمندان

معرفی استاد