برگزاری دیدار نوروزی روانشناسان و مشاوران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

پنجشنبه ۳۰ فروردین ساعت ۱۵ /

توسط کارگروه روانشناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی و با همکاری انجمن روانشناسی ایران در سالن فردوسی خانه اندیشمندان

معرفی استاد