اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23645
اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی تربیتی و چالش های پیش رو

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

دارای امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره /

زمان برگزاری : 3 اسفند 96 /

مکان برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات /

آخرین مهلت ارسال مقالات : 96/11/8 /

www.edupsyconf.ir

تربیتی

معرفی استاد