اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی کاربردی (آمل)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23920
اولین همایش ملی یافته های نوین روانشناسی کاربردی (آمل)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

زمان : 20 اردیبهشت 97 /

تاریخ ارسال مقالات : 20 اسفند 96 /

دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد آیت الله آملی /

محورهای همایش:
1- روان شناسی عمومی
2- روان شناسی بالینی
3- روان شناسی تربیتی
4- روان شناسی سلامت
5- روان شناسی اسلامی
6- روان شناسی اجتماعی
7- روان شناسی بالینی و رفتار رانندگی
8- روان شناسی بالینی کودک ونوجوان
9- روان شناسی صنعتی وسازمانی
10 ـ سنجش واندازه گیری
11 – روان شناسی ورزش
12- مشاوره وخانواده
13- خانواده درمانی
14- زوج درمانی
15- روان شناسی مثبت گرا

همایش ملی روانشناسی کاربردی

 

 

معرفی استاد