اولین دوره مشاوره تلفنی (مقدماتی و پیشرفته)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31507
اولین دوره مشاوره تلفنی (مقدماتی و پیشرفته)

مشخصات دوره

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۰۸

معرفی دوره

اولین دوره مشاوره تلفنی (مقدماتی و پیشرفته)
مدرسان دوره:
_دکتر لیلا کریمی فرشی
متخصص مشاوره های غیر حضوری
_سعید آزادی عصر
سوپروایزر ارشد مشاوره های تلفنی

زمان برگزاری دوره:اردیبهشت ماه
مدت دوره: 32ساعت
تعداد جلسات: 8 جلسه

ویژه دانشجویان و دانش آموختگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی و رشته های مرتبط
با گواهی معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
سر فصل های دوره:

__ مقدماتی
انواع مداخلات تلفنی
تاریخچه پدیدآیی مداخلات تلفنی
پردازش یک مکالمه
مهارت های مشاوره تلفنی
مزایا و محدودیت های مشاوره تلفنی
موانع مشاوره تلفنی/موانع یک مداخله کارآمد
ساختار مشاوره تلفنی
فرآیند ارجاع در مشاوره تلفنی
خطاهای شایع مداخله گران تلفنی
باید ها و نبایدها در مشاوره تلفنی

__ پیشرفته
فرسودگی روانی در مشاوران تلفنی
انواع تماس های دشوار
تدبیر تماس های دشوار
فرآیند سنجش کیفیت مشاوره تلفنی
مداخله در بحران خودکشی
مداخله در بحران هایی نظیر کودک آزاری و خشونت های خانگی
مدیریت تماس گیرندگان جنسی یا sex caller
امکان پرداخت اقساط
رزرو دوره با هزینه 1400

شماره تماس: 02122354000 داخلی 2- 09393090270
سایت : haftad.org

معرفی استاد

دکتر لیلا کریمی فرشی و سعید آزادی عصر ( )