اولین دوره مدرسه وجودی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24770
اولین دوره مدرسه وجودی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

اولین دوره مدرسه وجودی

مدرسین : دکتر بهمن بهمنی / دکتر مهدی غفوریان

تلفن : 09128881250

معرفی استاد