اولین دوره اکسترنشیپ زوج درمانگری هیجان _مدار (تهران)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23910
اولین دوره اکسترنشیپ زوج درمانگری هیجان _مدار (تهران)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی با مرکز بین المللی (IEECFT)درمان هیجان مدار زیر نظر دکتر سوزان جانسون (بنیانگزار زوج درمانی هیجان- مدار)، اولین دوره اکسترنشیپ زوج درمانگری هیجان- مدار این مرکز از تاریخ 11 الی 14 اردیبهشت ماه 1397 در تهران برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اولیه : 29902423 و یا ایمیل  Attachment.rc@sbu.ac.ir  /

لازم به ذکر است که این دوره اولین گام در فرایند دریافت مجوز زوج درمانگری هیجان- مدار از مرکز بین المللی آیسیفت است.
اکسترنشیپ زوج درمانی

معرفی استاد