اولین بوتکمپ مربیگری کودک

مشخصات دوره

۶۳ ساعت
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Resana.tv غیرحضوری

معرفی دوره

دانشگاه شهید بهشتی
غیرحضوری(آنلاین)

معرفی استاد

سحر ( پهلوان نشان )